Achiziții publice

Opera Națională Română Iași transmite tuturor operatorilor economici interesați invitațiile de participare la anunțurile de publicitate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de prestări servicii. Data limită de depunere a ofertelor este 07.05.2021, ora 16:00.

Anunt publicitate servicii Machiaj

Anunt publicitate servicii Masinist scena

Anunt publicitate servicii Recuzita

Anunt publicitate servicii Sonorizare

Anunt publicitate servicii Titraj

Formulare

Specificatii tehnice servicii

Anunt publicitate servicii curatenie

Anunt publicitate servicii Garderoba

Anunt anulare procedura servicii costumier

Anunt anulare procedura

Anunt de publicitate atribuire contract servicii paza

Caiet sarcini servicii paza

Formulare Procedura PAZA 2021

 

Anunț reluare procedură – către toți operatorii economici interesați

Opera Națională Română Iași în calitate de Autoritate contractantă, invită toți operatorii economici interesați să depună până la data de 04.06.2021, ora 16:00, ofertele în vederea participării la procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de prestări servicii, conform anunțurilor de publicitate actualizate, mai jos publicate. Informații suplimentare se pot solicita până la data de 03.06.2021, ora 13:00, pe adresa de e-mail achizitii@operaiasi.ro, consilier achiziții Camelia-Maria Carnariu.

Anunt publicitate actualizat servicii costumier garderoba

Anunt publicitate actualizat servicii curatenie

Anunt publicitate actualizat servicii machiaj si perucherie

Anunt publicitate actualizat servicii recuzita

Anunt publicitate actualizat servicii sonorizare

Anunt publicitate actualizat servicii titraj

Anunt publicitate actualziat servicii masinist scena

Formulare

Specificatii tehnice servicii

 

Program anual de achiziții publice 2018

Program anual de achiziții publice 2019

Program anual de achiziții publice 2020

Program anual de achiziții publice 2021

 

Strategia Anuală de achiziție publică pentru anulu 2021

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ CU VALOARE DE PESTE 5000 DE EURO ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2020