Audiții balet

 

Opera Națională Română din Iași organizează audiţie în vederea selecției de balerini-colaboratori permanenți, pentru stagiunea 2022-2023.
Audiţia este programată pe 26 noiembrie 2022, de la ora 09:00, la sediul Operei Naţionale Române din Iași (Strada Agatha Bârsescu, nr. 18), în Sala Bella Balogh.
Participanţii sunt rugaţi să trimită până la data de 24 noiembrie 2022, la adresa de e-mail balet@operaiasi.ro, un C.V. complet (studii, realizări profesionale, date privind înălţimea și greutatea).

The Romanian National Opera House Iasi organizes auditions for the selection of permanent ballet dancers, for the 2022-2023 season. The audition is scheduled on November 26, 2022, at 09:00, at the Romanian National Opera House Iasi (18 Agatha Bârsescu Street), in the Bella Balogh Hall. Participants are requested to send by November 24, 2022, at balet@operaiasi.ro, a complete C.V. (studies, professional achievements, height and weight data).

Rezultate finale Audiție balet – 20 iunie 2021

Opera Națională Română din Iași organizează audiţie în vederea selecției de balerini-colaboratori permanenți, pentru stagiunea 2021-2022.
Audiţia este programată pe 20 iunie 2021, de la ora 09:00, la sediul Operei Naţionale Române din Iași (Strada Agatha Bârsescu, nr. 18), în Sala Bella Balogh.
Participanţii sunt rugaţi să trimită până la data de 10 iunie 2021, la adresa de e-mail balet@operaiasi.ro, un C.V. complet (studii, realizări profesionale, date privind înălţimea și greutatea), precum și un link video care să includă un moment coregrafic / o variaţie clasică interpretată recent (nu mai veche de 6 luni).

The Romanian National Opera House Iasi organizes auditions for the selection of permanent ballet dancers, for the 2021-2022 season.
The audition is scheduled on June 20, 2021, at 09:00, at the Romanian National Opera House Iasi (18 Agatha Bârsescu Street), in the Bella Balogh Hall.
Participants are requested to send by June 10, 2021, at balet@operaiasi.ro, a complete C.V. (studies, professional achievements, height and weight data), as well as a video link that includes a choreographic moment / classic interpretation recently interpreted (not older than 6 months).