Audiții balet

Opera Națională Română Iași organizează audiţie în vederea selecției de balerini-colaboratori permanenți, solişti şi ansamblu, pentru stagiunea 2019-2020.
Audiţia este programată pe 24 iunie, de la ora 11:00, la sediul Operei Naţionale Române Iași (Strada Agatha Bârsescu, nr. 18), în sala Bella Balogh.
Participanţii sunt rugaţi să trimită până la data de 1 mai 2019, la adresa de e-mail office@operaiasi.ro, un C.V. complet (studii, realizări profesionale, date privind înălţimea și greutatea), precum și un link video care să includă un moment coregrafic/o variaţie clasică interpretată recent.
*Audiția va avea loc exclusiv pe bază de invitație, în urma procesului de selecție.

 

The Romanian National Opera House Iasi organizes auditions for the selection of permanent ballet dancers, soloists and ensemble, for the 2019-2020 season.
The audition is scheduled on June 24, at 11:00, at the Romanian National Opera House Iasi (18 Agatha Bârsescu Street), in the Bella Balogh Hall.
Participants are requested to send by May 1, 2019, at office@operaiasi.ro, a complete C.V. (studies, professional achievements, height and weight data), as well as a video link that includes a choreographic moment / classic interpretation recently interpreted.
* The audition will take place exclusively on invitation basis, following the selection process.