Informații sală

Opera Națională Română Iași își desfășoară activitatea în aceeași sală cu Teatrul Național Iași, în una dintre cele mai frumoase clădiri de spectacole din Europa. Planurile aparțin celebrilor arhitecți vienezi Ferdinand Fellner și Hermann Helmer, care au proiectat construcții similare în Viena, Praga, Odessa sau Zurich.Construită pe locul vechii Primării Iași, între 1894 și 1896, clădirea a fost inaugurată pe 1 decembrie 1896Clădirea este o veritabilă bijuterie arhitectonică, adăpostind adevărate monumente de artă.Cortina, pictată în 1896 de meșterul vienez Lenz și terminată de unul din discipoli, prezintă în centru o alegorie a vieții, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria Unirii Principatelor Române: Moldova, Transilvania și Țara Românească.Cortina de fier, pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric, separă etanș scena de restul sălii.Plafonul, pictat de Al. Goltz, în culori pastelate, reprezintă alegorii paradisiace, fiind ilustrat cu nimfe și îngeri și încadrat în stucatura rococo, iar candelabrul, din cristal de Veneția, are 109 becuri.

Pentru a vizita clădirea sau efectua ședințe foto adresați-vă secretariatului Operei Naționale Române Iași, telefon 0232 211 144.