Author Archives: Caraiman Roxana

Regulamentul spectatorului

Pentru a petrece momente plăcute la spectacolele, galele și evenimentele organizate de Opera Națională Română Iași (ONRI), toți spectatorii trebuie să respecte prezentul regulament.

Prin achiziționarea unui bilet la spectacolele, galele, concertele și evenimentele organizate de Opera Națională Română Iași, spectatorul confirmă că a fost informat cu privire la conținutul prezentului regulament, pe care urmează să-l respecte.

1. ACHIZIȚIONAREA BILETELOR DE INTRARE

 1.1 Biletele de intrare pot fi achiziționate prin sistemul de ticketing on-line de pe website-ul ONRI,

www.operaiasi.ro  sau de la agenția de bilete a ONRI.

1.2 Fiecare spectator are dreptul să achiziționeze maximum 8 (opt) bilete / spectacol.

1.3 Biletul poate fi schimbat sau returnat doar în cazuri excepționale (anularea spectacolelor, modificarea distribuției, schimbarea datei sau orei la care a fost programat inițial spectacolul).

1.4 În cazul returnării biletului, rambursarea prețului biletului se efectuează în baza unei cereri scrise, adresată conducerii instituției, care va decide dacă cererea este justificată, raportat la motivele invocate. La cerere se vor atașa o copie a actului de identitate al solicitantului și biletul. Cererile vor fi depuse la Agenția de Bilete a ONRI sau transmise la adresa de e-mail office@operaiasi.ro. În cazul admiterii cererii, ONRI va returna în termen de 10 zile lucrătoare contravaloarea biletelor achiziționate sau, cu acordul spectatorului, va oferi bilete cu aceeași valoare la un alt spectacol.

1.5 Ratarea vizionării unui spectacol din cauza neprezentării la ora indicată pe bilet nu dă dreptul spectatorului la returnarea costului biletului sau la utilizarea sa la o reprezentație ulterioară.

1.6 Categorii de reducere al prețului biletelor de intrare :

1.6.1 Elevii și studenții beneficiază de o reducere  de 75% din prețul biletelor de intrare, doar pentru locurile de la Balcon – categoria F, în limita locurilor disponibile.

1.6.2 Pensionării beneficiază de o reducere de 50% a prețului biletelor de intrare doar pentru locurile de la parterul sălii (Stal) – categoria D, în limita locurilor disponibile.

1.6.3 Persoanele cu handicap și deținătorii de legitimații speciale, emise în conformitate cu legile române în vigoare, beneficiază de acces gratuit.

1.7 Opera Natională Romană Iași își rezervă dreptul de a permite achiziționarea unui număr limitat de bilete la un singur spectacol, cumpărate de o singură persoană.

2. ACCESUL ÎN SALA DE SPECTACOL

2.1 Spectacolele încep la ora menționată pe bilet, astfel încât vă rugăm să ajungeți la locul desfășurării spectacolului cu cel puțin 10 minute înainte.

2.2 Accesul publicului în sală este permis cu minimum 30 de minute înainte de începerea spectacolului.

2.3 Accesul publicului în sală nu mai este permis după începerea spectacolului. Pentru confortul artiștilor și a tuturor spectatorilor, cei sosiți după ora de începere a reprezentației își vor putea ocupa locurile în sală la prima pauză.

2.4 În cazul menționat la art.2.3, spectatorii nu au dreptul la rambursarea parțială/totală a biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie viitoare.

2.5 Pentru confortul tuturor spectatorilor și al artiștilor, accesul în sala de spectacole a copiilor cu vârsta mai mică de 7 ani nu este permis. Această limită de vârsta poate varia la anumite spectacole, spectatorii urmând a fi informați asupra acestui aspect prin mențiunile inserate în afișul spectacolului sau în materialele informative aferente. În timpul spectacolului, copiii nu vor fi ținuți în brațe de alte persoane, ci își vor ocupa locul înscris pe bilet.

2.6 Opera Națională Romană Iași are dreptul de a restricționa accesul la spectacol al deținătorului de bilete falsificate și de a anunța organele de drept competente.

2.7 Opera Națională Română Iași își rezervă dreptul de a solicita părăsirea sălii de spectacole spectatorilor care deranjează desfășurarea reprezentației prin orice mijloace.

3. GARDEROBA
3.1 Pentru confortul dumneavoastră și al celorlalți spectatori, hainele și obiectele voluminoase vor fi lăsate la garderobe și vor fi recuperate la plecare. Garderobele sunt situate în Foaierul Teatrului.

3.2 Vă rugăm să nu lăsați obiecte de valoare în grija personalului de sală. Opera Națională Română Iași nu isi asumă răspunderea pentru acestea.

4. CONDUITA SPECTATORILOR

 
4.1 Pentru menținerea curățeniei și pentru buna desfășurare a spectacolului, este interzis consumul de alimente sau băuturi în sala de spectacole. Acestea pot fi consumate numai în foaiere, în pauzele spectacolelor

4.2 Spectatorii trebuie să oprească funcționarea telefoanelor mobile ori să le seteze pe modul silențios înainte de începerea reprezentației.

4.3 Este interzisă utilizarea de către spectatori a telefoanelor mobile sau a altor aparate electronice în timpul spectacolului, întrucât lumina emisă de ecranele acestora distrage atenția celorlalți spectatori sau a artiștilor.

4.4 Din rațiuni legate de drepturile de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a spectacolelor, fotografierea sau înregistrarea audio-video la spectacole (inclusiv folosind telefoanele mobile) este strict interzisă.

5. VIZITAREA SĂLII DE SPECTACOLE și EFECTUAREA DE FOTOGRAFII

5.1 Vizitarea sălii de spectacole și a foaierelor este posibilă în afara perioadelor în care se desfășoară repetiții sau spectacole, în baza unei programări prealabile și după achitarea unei taxe de vizitare, pentru grupuri de minim 10 persoane. Solicitarea de vizitare se formulează în scris și se depune la secretariatul general al ONRI, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată iar în cazul aprobării acesteia, vizitarea se efectuează în mod organizat, în cadrul unui tur ghidat.

5.2 Efectuarea de fotografii în sala de spectacole și foaiere este posibilă în afara perioadelor în care se desfășoară repetiții sau spectacole, în baza unei programări prealabile și după achitarea unei taxe în acest sens. Solicitarea se formulează în scris și se depune la secretariatul general al ONRI, cu cel puțin 3 zile înainte de data solicitată iar în cazul aprobării acesteia, sesiunea foto se va efectua sub supravegherea personalului ONRI.

Vă mulțumim pentru întelegere și avem încredere că veți contribui și dumneavoastră la buna desfășurare a reprezentațiilor noastre!