Serviciul Financiar – Contabilitate, Resurse Umane și Salarizare

ȘEF SERVICIU

Diana Mihaela Matei

 FINANCIAR-CONTABILITATE

Valentina Vuza
Economist specialist
Ramona Tănase
Economist
Lăcrămioara Ciofu
Referent
Daniela Năforniță-Ștefan
Economist

RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

Ciprian Cotruță
Consilier

CASIERIE / CASA DE BILETE

Carolina Faifer
Casier