CONTABIL ȘEF, Serviciul Financiar – Contabilitate

CONTABIL ȘEF

Simona-Alice Gogan

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Daniela Năforniță-Ștefan
Șef Serviciu

FINANCIAR-CONTABILITATE

Valentina Vuza
Economist specialist
Ramona Tănase
Economist specialist

CASIERIE / CASA DE BILETE

Carolina Faifer
Referent
Lăcrămioara Ciofu
Referent