PROF. UNIV. DR. DANIEL ȘANDRU
Manager - Director general interimar
Formare profesională

Experiența profesională: 

4 martie 2021- prezent - Manager - Director General interimar al Operei Naționale Române Iași

2017 - 2020 - Coordonatorul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași (2017-2020)

9 august 2016 - 1 februarie 2017Secretar de Stat, Coordonator al Departamentului CENTENAR

23 aprilie 2014 - 30 octombrie 2015 - Academia Română Filiala Iași, proiect POSDRU 133675, Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc) - Tutore în cadrul Grupului de Cercetare 07. Tema proiectului de cercetare: Ideologie și comunicare interculturală.

1999 - prezentPreparator universitar (1999-2003), Asistent universitar (2003-2006), Lector universitar (2006-2010), Conferențiar universitar (titlu confirmat prin Ordinul nr. 4472/12.07.2010 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; 2010-2014), Profesor universitar doctor (titlu confirmat prin Decizia nr. 20/18.03.2014 a Rectorului Universității „Petre Andrei” din Iași, cf. Legii 1/2011 a Educației Naționale)

Anul universitar 2010 – 2011; Anul universitar 2012-2013; Anul universitar 2013-2014; Anul universitar 2014-2015 - Profesor asociat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene

15 septembrie 2015 - 12 aprilie 2016Prorector al Universității „Petre Andrei” din Iași

26 februarie 2012 – 15 septembrie 2015 - Președinte ale Senatului Universității „Petre Andrei” din Iași

Octombrie 2010 – Februarie 2012 - Secretar Științific al Facultății de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași

octombrie 2009 - ianuarie 2012Director al Departamentului de Relații Internaționale și PR, devenit, din octombrie 2010, Departamentul de Relații Publice și Imagine Universitară (funcție în structură administrativă)

ianuarie - octombrie 2009 - Coordonator al Departamentului Erasmus din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași.

2003 - Editor - Revista „Symposion” – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, Str. Codrescu nr. 2

2001 - 2003Lector asociat - Universitatea „Apollonia” din Iaşi, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Str. Păcurari nr. 11

1998 - 1999 - Redactor-șef - Revista „Opinia studenţească” – Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi, Str. Vasile Conta nr. 30

1997 - 1998 - Redactor - Revista „Dialog” – Universitatea „Al. I. Cuza”, Bulevardul Carol I

 

Educație și formare: 

1 martie 2021 - prezent - Cercetare avansată (postdoctorală) în domeniul Științelor Politice
Tema de cercetare: Populismul multimedia și efectele sale politice în România contemporană
Școala Doctorală „Paradigma Europeană” (Facultatea de Studii Europene) din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; Coordonator științific:
Prof.univ.dr. habil. Sergiu Mișcoiu

1 octombrie 2013 - 15 noiembrie 2019 - Doctor summa cum laude în Științe Politice (Titlu confirmat prin Ordinul nr. 4021/07.04.2020 al Ministrului Educației și Cercetării; Diploma de Doctor, Seria J Nr. 0034084 din 26.02.2021)
Dimensiuni ale populismului în România contemporană
Cercetare în domeniul Științelor Politice
Școala Doctorală „Paradigma Europeană” (Facultatea de Studii Europene) din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; Coordonator științific: Prof.univ.dr. habil. Sergiu Mișcoiu

5 ianuarie - 10 februarie 2013 - Certificat pentru Stagiu de Cercetare Post-Doctorală
University „St. Cyril and Methodius” from Veliko-Turnovo, Bulgaria
Cercetare post-doctorală; Referințe: Prof.univ.dr. Vihren Bouzov

1 - 31 august 2012 - Certificat pentru Stagiu de Cercetare Post-Doctorală
Zentrum Philosophie und Wissenschaftstheorie, Universitat Konstanz, Germania
Cercetare postdoctorală; Referințe: Prof.univ.dr. Jürgen Mittelstrass

5 ianuarie - 2 februarie 2011 - Certificat pentru Stagiu de Cercetare Post-Doctorală
Philosophische Fäkultat I, Institut für Philosophie din cadrul Humboldt-Universität zu Berlin, Germania
Cercetare postdoctorală; Referințe: Dr. Christian Möckl

1 - 31 august 2010 -Certificat pentru Stagiu de Cercetare Post-Doctorală
Zentrum Philosophie und Wissenschaftstheorie, Universitat Konstanz, Germania
Cercetare postdoctorală; Referințe: Prof.univ.dr. Jürgen Mittelstrass

mai 2010 - aprilie 2013 - Bursă de Cercetare Post-Doctorală, obţinută prin Concurs Naţional, în cadrul Proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere – Cercetări, Dezbateri, Perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social European Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID 56815.
Academia Română, Filiala Iași
Cercetare postdoctorală

ianuarie 2009 - Doctor magna cum laude în Filosofie (Titlu confirmat prin Ordinul nr. 3030/13.01.2009 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; Diploma de Doctor, Seria F Nr. 0010656 din 15.06.2009)
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi
Învăţământ postuniversitar

1997 - 2001 - Absolvent Ştiinţe Politice (Adeverinţă de Absolvire nr. 5955/10.09.2002)
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
Învăţământ universitar

1999 - 2000 - Diploma de Studii Aprofundate în Filosofie Politică (Diploma de Studii Aprofundate, Seria E Nr. 0000908 din 18.03.2003)
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
Învăţământ postuniversitar

15.02.1999 - 15.05.1999 - Certificat de bursier Erasmus în Ştiinţe Politice (Certificat Erasmus ICP – 98-NL-1233/14)
Universiteit Utrecht (Faculteit Sociale Wettenschappen), Olanda
Învăţământ universitar

1995 - 1999 -Licenţiat în Filosofie (Diplomă de Licenţă, Seria R Nr. 0106078/18.03.2003); Șef de promoție.
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
Învăţământ universitar

1990 - 1994 - Diploma de Bacalaureat (Seria M Nr. 080560)
Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni,
Învăţământ liceal

Premii

Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (2011).
Premiul Lumea de mâine, acordat unui tânăr cercetător din domeniul Științelor Politice de către Fundația Societatea Civilă din București și Revista „Sfera Politicii” (2010).
Premiul Revistei „Transilvania” pentru Filosofie Politică (2011).
Premiul Revistei „Transilvania” pentru Teorie Politică (2014).
Distincții:
„Meritul Academic”, cea mai înaltă distincție a Academiei Române (1 Decembrie 2019).
„Medalia Regală pentru Loialitate”, conferită de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române (25 octombrie 2019).
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de „Cavaler”, categoria F („Promovarea culturii”), conferit prin Decretul nr 471/4.05.2016 al Preşedintelui României (în calitate de Director al revistei de cultură contemporană „Timpul”).
Ordinul „Centenar”, conferit de Primăria Municipiului Iași (14 octombrie 2018).
Medalia aniversară „Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia”, conferit de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” (1 Decembrie 2018).
Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Fălticeni, Județul Suceava (26 februarie 2015).

CV prof. Univ. Dr. DANIEL SANDRU